Najważniesze wydarzenia UCWBK

1 grudnia 2020

Utworzenie UCWBK

1 grudnia rozpoczęło działanie Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest jednym z 10 ośrodków w Polsce, które otrzymały na ten cel środki z Agencji Badań Medycznych. Dofinansowanie wyniosło niemal 9 mln złotych.

1 grudnia 2020

1 marca 2021

Przystąpienie do Polskiej Sieci Badań Klinicznych

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu został jednym z pierwszych sygnatariuszy Polskiej Sieci Badań Klinicznych utworzonej przez Agencję Badań Medycznych.

1 marca 2021

19 stycznia 2022

Uruchomienie Ośrodka Faz Wczesnych

Planowane uruchomienie Ośrodka Faz Wczesnych – 28 lutego 2022 roku.
Szczegóły wkrótce.

19 stycznia 2022

Rozmiar czcionki
Kontrast