Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych to ogólnouczelniana jednostka zapewniająca kompleksowe, akademickie wsparcie w zakresie planowania, koordynacji i zarządzania badaniami klinicznymi.

Nadrzędnym celem jednostki jest usprawnienie, poprawa jakości i zintensyfikowanie działań dotyczących badań klinicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Działanie Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych obejmuje:

 

  • planowanie, uruchamianie i wsparcie w realizacji badań klinicznych,
  • aktywne poszukiwanie sponsorów/partnerów badań klinicznych,
  • przeprowadzanie wstępnego procesu wykonalności badania (feasibility study),
  • standaryzowanie procesów operacyjnych związanych z prowadzeniem badań klinicznych,
  • wprowadzenie systemów jakościowych i innych systemów wspierających,
  • zarządzanie, rozliczanie, nadzór i koordynacja badań klinicznych.