Zespół UCWBK

Marta Duda - Sikuła, MBA

Dyrektor

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, menadżer z 13 letnim doświadczeniem.

Joanna Walczak-Bogusz

Specjalista ds obsługi administracyjnej

Specjalista ds obsługi administracyjnej w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Badań Klinicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Katarzyna Arczyńska

Koordynator

Koordynator badań klinicznych w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Badań Klinicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Dorota Stefanicka - Wojtas

Koordynator / Monitor

Koordynator / monitor badań klinicznych w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Badań Klinicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Julia Raińczuk

Koordynator

Koordynator badań klinicznych w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Badań Klinicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Maria Wołkowińska

Koordynator

Koordynator badań klinicznych w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Badań Klinicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Daria Stankiewicz - Chodaczek

Koordynator / Monitor

Koordynator/ Monitor Badań Klinicznych w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Badań Klinicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Jolanta Wagner

Koordynator

Koordynator badań klinicznych w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Badań Klinicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Paulina Bugno

Koordynator

Koordynator badań klinicznych w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Badań Klinicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Paulina Pyrka

Specjalista ds realizacji i rozliczeń projektów

Specjalista ds realizacji i rozliczeń projektów w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Badań Klinicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Izabela Ratajewska

Specjalista ds. Jakości i Spec. ds. Diagnostyki Laboratoryjnej

Specjalista ds. Jakości i Spec. ds. Diagnostyki Laboratoryjnej w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Badań Klinicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Kinga Matuszek

Starszy specjalista ds realizacji i rozliczeń projektów

Starszy specjalista ds realizacji i rozliczeń projektów w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Badań Klinicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu